ผู้ผลิต

เป็นที่เข้าใจกันดีว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นมีความเสี่ยง กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขทั่วไป ในการใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปนี้ เพื่อรักษาประโยชน์และความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง

1. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้
เราอาจมีการแก้ไขและ/ หรือปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและข้อบังคับทางกฏหมาย กรุณาติดตามและตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2555
2. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
  1. เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ อันได้แก่ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์ภาพและเสียง ถือเป็น ทรัพย์สินของเรา เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ชัดเจน อาจนำไปใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การเผยแพร่ต่อ สาธารณะหรือกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า (การดาวน์โหลด การทำซ้ำ) โดยไม่ต้อง ขออนุญาต การดัดแปลง แปล ตัดต่อหรือดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ กับเนื้อหาดังกล่าว ต้องได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอินทูมาร์ท (in2mart) เสียก่อน
  2. ห้ามไม่ให้บุคคลใดนำเครื่องหมายการค้า โลโก้และ/หรือตราสัญลักษณ์ของอินทูมาร์ท (in2mart) ไปใช้ในทางมิชอบ
ผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตาม กฎหมายแพ่งและ/หรือกฎหมายอาญา
3. ข้อสงวนสิทธิ์ความรับผิด
  1. ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ อินทูมาร์ท (in2mart) ไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ จึงไม่รับประกันหรือรับผิดชอบ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ
  2. เราให้ความระมัดระวังในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อรายละเอียความถูกต้อง สมบูรณ์และ/ หรือคุณภาพของข้อมูลดังกล่าวได้ การใช้เว็บไซต์และการดาวน์โหลดข้อมูล ถือเป็นการยอมรับความเสี่ยง โดยผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว อินทูมาร์ท (in2mart) ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดกับไฟล์ข้อมูลฮาร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว


HomeHome

Cart  

(empty)

สินค้าใหม่

No new products at this time

User Online

User Online: 3
Today Accessed: 513
Total Accessed: 110767
Your IP: 34.235.143.190